Anicur Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: april 2018


Uw privacy is belangrijk voor Anicur. Wij streven ernaar om uw persoonsgegevens op een wettelijke en transparante manier te verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van u verwerken en waarvoor en hoe we dit doen.

Het verzamelen van persoonlijke gegevens

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden. Dit betekent dat volgende persoonlijke gegevens worden bijgehouden: voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en andere soortgelijke contactgegevens.
We kunnen de informatie die we van u verzameld hebben, combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en onze contacten met u beter op u afstemmen.
Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze website. Op de Anicur-website wordt gebruik gemaakt van cookies om de voorkeurstaal op uw computer op te slaan.

Waarvoor worden uw persoonlijke gegevens gebruikt?

Anicur verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn om haar doelstellingen te bereiken, namelijk voor het verwerken van uw bestelling, het afhandelen van uw vragen of een sollicitatie, het leggen van contact met u, marketingdoeleinden, ondersteuning van producten die u van ons hebt afgenomen of indien u een leverancier of businesspartner bent.
Net als de informatie die we indirect over u verzameld hebben, kan de door u aan Anicur verstrekte informatie door Anicur gebruikt worden voor marketingdoeleinden. U kunt op elk moment kenbaar maken dat u geen marketingmateriaal meer van ons wenst te ontvangen. Volg daartoe de uitschrijvingsinstructies die in elke marketingmail zijn opgenomen.

Hoe verwerkt Anicur uw persoonlijke gegevens?

De persoonlijke gegevens worden bijgehouden voor zover nodig om u diensten te verlenen. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden beveiligd en niet aan derden verstrekt. Anicur implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

Inzage en aanpassingen

U beschikt over het wettelijk recht op inzage van uw persoonlijke gegevens. Om ervoor te zorgen dat ze up-to-date blijven of voor verwijdering kunt u met ons contact opnemen.

Anicur
Alfons Van den Sandelaan 10
2970 Schilde
België
T + 32 479 74 34 90
contact.be[at]anicur.com

Klachten

Als u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens of u hebt een inbreuk vastgesteld, dan kunt u terecht bij:

Privacycommissie
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
België
T + 32 2 274 48 00
commission[at]privacycommission.be