Boviud: biological

za 24-11-2018

Boviud® bevat bioactieve groeifactoren, cytokines en antimicrobiële peptiden (AMP’s) afkomstig uit stamcellen afgeleid uit vetweefsel (adipose tissue-derived stem cells of ADSC's) voor het stimuleren van huidregeneratie. De stamcellen kunnen gemakkelijk en herhaalbaar geoogst worden uit subcutaan vetweefsel met behulp van minimaal invasieve technieken.

Regeneratieve diergeneeskunde houdt een grote belofte in om beschadigde weefsels te herstellen door de eigen regeneratieve capaciteit van het lichaam te stimuleren.

ADSC’s zijn veilig en functioneren als progenitor- of voorlopercel. De primaire werkingsmechanismen zijn chemotaxis, immuunrespons, anti-apoptose, angiogenese, hematopoëse en anti-fibrose.

De progenitor- of voorlopercellen zitten in een verdere fase van celdifferentiatie. Ze bevinden zich in het midden tussen stamcellen en volledig gedifferentieerde cellen. De groeifactoren granulocyt-kolonie-stimulerende factor (G-CSF) en macrofaag-kolonie-stimulerende factor (M-CSF) en het cytokine tumornecrosefactor-alfa (TNF-α) stimuleren de ontwikkeling van progenitor- of voorlopercellen.

Chemotaxis (migratie) is van cruciaal belang voor de verschillende fasen in wondheling en wordt gestimuleerd door de groeifactor Flt3 ligand (FL) en het cytokine interleukine-8 (IL-8).
  
Immuunrespons wordt gestimuleerd door de transformerende groeifactor-bèta (TGF-β) en de cytokines interleukine-7 (IL-7) en interleukine-12 (IL-12).

Anti-apoptose (anti-celdood) wordt gestimuleerd door de groeifactor voor hepatocyten (HGF), de vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF), de transformerende groeifactor-bèta (TGF-β), het B-cellymfoom 2 (BCL-2), de keratinocyt groeifactor (KGF van FGF7) en de granulocyt-macrofaag-kolonie-stimulerende factor (GM-CSF).

Angiogenese (vorming nieuwe bloedvaten) wordt gestimuleerd door de vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF), de keratinocyt groeifactor (KGF van FGF7) en het cytokine interleukine-6 (IL-6).

Hematopoëse (vorming bloedcellen en bloedplaatjes) wordt gestimuleerd door de groeifactor granulocyt-kolonie-stimulerende factor (G-CSF) en de cytokines interleukine-11 (IL-11) en tumornecrosefactor-alfa (TNF-α).

Anti-fibrose (remming overmatige bindweefselvorming) wordt gestimuleerd door de groeifactor voor hepatocyten (HGF) en de keratinocyt groeifactor (KGF van FGF7).

Met dank aan dierenkliniek Diessen van Dierenartsen Midden Brabant (DAMB), http://www.damb.nl/dierenarts-diessen, in Nederland voor de verstrekte informatie tijdens het genezingsproces van melkkoeien met ernstige uiersmet.

DEEL DEZE PAGINA